EBN fietst voor Sierra Leone

EBN fietst voor Sierra Leone

Sinds 2003 organiseert EBN jaarlijks een fietsdag voor haar zakenpartners in Zuid-Limburg. Daarbij wordt in groepen gefietst over 4 afstanden van 35 tot 100 km. En er wordt ook voor een (wisselend) goed doel geld opgehaald bij de deelnemers – op vrijwillige basis. Dit jaar was de Sunday Foundation gekozen als het goede doel. De dag werd geopend door Ard van Peppen, die als ambassadeur van de Sunday Foundation een inspirerend verhaal hield over de doelstellingen van de stichting. De 108 deelnemers en hun bedrijven hebben samen maar liefst € 11.105,24 opgehaald, een resultaat om trots op te zijn! In december heeft EBN de cheque overhandigd aan Sander de Kramer. De exacte bestemming van het geld ligt op dit moment nog niet vast, maar het is voldoende om een schooltje laten bouwen en/of nieuwe schoolkostuums voor alle kinderen te laten maken, dan wel schoolboeken aan te kopen.

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een bedrijf dat voor 100 procent in eigendom is van de Nederlandse staat. Met onze activiteiten ondersteunen we het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtten we ons hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Nu zijn we daarnaast een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector.

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart